Tælle kort – Er det muligt?

Løbende præcise

Konge: 10 Es: 1 eller 11 Som du kan se, har alle talkort værdien af kortet, billedkort har værdien 10 og esset har værdien 1 eller At esset har to værdier er en fordel, hvis du fx har og trækker et es. Hvis det kun havde værdien 11, ville du have sammenlagt 23 og være bust.

Korttælling i Blackjack

Der har været flere low-value cards end high-value cards. Det betyder, at der vil være flere high-value cards bagude i bunken med kort. Det er vigtigt, at du er klar på, at optællingen ikke er synderligt nøjagtig efter blot et par runder. Det er først efter en del runder, hvor du har indsamlet en segment information, at din optælling begynder at være mere og mere præcis, hvilket selvfølgelig giver dig klare fordele. Såfremt det er noget, du ønsker at kaste dig ud i, så kan du vælge at benytte dig af et enkelt sæt spillekort. Herefter kan du tælle gennem alle kortene. Såfremt din optælling er korrekt, så barriere den ende med at være 0, når alle kort er talt. Det er ikke noget, der er antagelig de første par gange, men desto mere, du øver dig, des nemmere bliver det.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Leave a Reply

Your email address will not be published.